Domavi > Kúpeľňa > Fialová kúpeľňa

Fialová kúpeľňa

Kombináciou mužskej modrej a ženskej červenej vznikne fialová farba. Je symbolom duchovna, originality a diplomacie. Spájame si ju aj s luxusom a bohatstvom. Toto prepojenie vzniklo už v minulosti, kedy symbolizovala dôležité postavenie a hojnosť. Významná je tiež z duchovného hľadiska, nakoľko je úzko spätá s rímskokatolíckym náboženstvom. Pokora, pokánie či očista sú symbolmi, s ktorými sa nám spája dodnes. Fialová farba signalizuje aj múdrosť, tvorivosť, tajomnosť či dokonca mágiu. Práve vďaka jej tajomnosti zaujme ľudí s veľkou fantáziou a umeleckými sklonmi. Sama je inšpirujúca, podporuje tvorivosť, kreativitu a predstavivosť.

Dekorácie a doplnky

Prečítajte si aj: Fialová obývačka, Fialová spálňa, Fialová detská izba, Fialová kuchyňa.