ako odvzdušniť radiátor

Údržba a odvzdušňovanie radiátorov

Topná sezóna začína už niekedy v októbri či novembri, veľa závisí od vonkajšej teploty. Odvzdušnenie radiátora by sa teda malo praktizovať ešte pred touto sezónou, keďže ide o prípravu radiátorov na pravidelné vykurovanie počas zimy. Odvzdušnením radiátora sa vyhnete nečakaným komplikáciám, ktoré vo väčšine prípadov znamenajú slabú hrejivosť a neúplnú funkčnosť radiátora.

Prečo sa radiátor zavzdušňuje?

Vo väčšine prípadov, kedy sú počas letného obdobia radiátory mimo prevádzky, sa vykonávajú rôzne údržbárske či opravárenské práce, počas ktorých dôjde k nežiaducemu zavzdušneniu radiátora. Tieto práce vrcholia práve na jeseň, preto je ideálne radiátory odvzdušňovať tesne pred začiatkom vykurovacej sezóny. Aj napriek všemožnej snahe vyhnúť sa nadmernému zavzdušneniu radiátora zo strany pracovníkov sa do radiátorov vždy dostáva pomerne veľké množstvo vzduchu.

Občas sa stane, že radiátor je napustenýneupravenou vodou s vysokým obsahom vzduchu, čo má opäť za následok jeho zavzdušnenie. Avšak, bez ohľadu na to, odkiaľ sa nadmerné množstvo vzduchu dostalo do vášho radiátora, vždy pred sezónou obsahuje množstvo hodné odvzdušnenia. Bez tohto procesu by však žiaden radiátor nefungoval správne.

Prvé príznaky zavzdušneného radiátora

Najčastejším príznakom zavzdušneného radiátora je, ak je spustené kúrenie naplno, avšak vždy máte pocit, že topí slabo alebo je nahrievaná iba jeho polovica. Nie je to len pocit. Ide o obzvlášť závažný problém, kedy je nutné odvzdušnenie, a to čo možno najskôr. V drvivej väčšine prípadov dokonca radiátor vydáva podivné zvuky, ktoré znejú ako špliechanie vody v radiátore.

Pravidelnou údržbou a samotným odvzdušňovaním radiátora nielenže predchádzate rôznym komplikáciám, ale zároveň optimálne využívate vyrobené teplo, čo sa nakoniec prejaví vo forme úspory nákladov na vykurovanie.

ako odvzdušniť radiátor postup

Odvzdušnenie radiátorov

Ak zabudneme vykonať pravidelnú údržbu raz ročne a to koncom leta, kedy je potrebné radiátor dostatočne pripraviť na nadchádzajúcu zimu a s ňou spojené vykurovanie, väčšinou sa to prejaví na nedostatočnom a taktiež neúplnom zohrievaní samotného topného telesa. Niekedy je možné počuť špliechanie vody. V horších prípadoch môže nastať aj to, že nebude hriať vôbec. Preto je dôležité dbať o jeho odvzdušňovanie.

Pri odvzdušnení je potrebné vypustiť nežiaduci vzduch preč z radiátora. Na to môžete použiť obyčajný šroubovák, ktorým jednoducho uvoľníte ventil nachádzajúci sa na boku radiátora a necháte vyfučať vzduch.

Ako odvzdušniť radiátor?

  1. Pred samotným odvzdušňovaním si pod radiátor pripravte vedro.
  2. Majte poblízku pripravenú handru.
  3. Za pomoci šroubováka otočte ventil doľava, až kým nezačne syčať vzduch – pozor, môže byť horúci.
  4. Akonáhle začne z radiátora kvapkať voda, ventil naspäť uzavrite.
  5. Po 30 minútach celý postup zopakujte s tým, že pokojne nechajte odtiecť aspoň ½ DL vody.

Rada

Na odvzdušňovanie radiátorov vám často postačí aj mosadzný kľúč, ale aj 5 centov-ka. Platí to najmä pre novšie typy radiátorov.

Čo v prípade, ak radiátor neodvzdušníte?

Dlhodobo nahromadený vzduch v radiátoroch znižuje cirkuláciu horúcej vody a následne aj efektivitu vykurovania celej miestnosti. Tým, že sa radiátor nebude zohrievať celý, budete musieť viac vykurovať, aby ste mali doma teplejšie – a to je neekonomické.

Prečo radiátor nekúri?

Problémov môže byť viacero, o to obtiažnejšie je tak identifikovať hlavnú príčinu nízkej či žiadnej hrejivosti radiátora. Pri hľadaní príčiny je preto potrebná dôkladná kontrola a všímanie si rôznych sprievodných javov.

Toto sú možné príčiny, ktoré sa vyskytujú pomerne často:

  • voda – niekedy nemusí byť na príčine vzduch, ale málo vody. To zistíte, ak pri zapnutom kúrení nehreje, ale nie je ani počuť bublanie vody. V takomto prípade preto skontrolujte hladinu vody v zásobníku a expanznej nádrži. Voda by mala v ideálnom prípade siahať zhruba do tretiny týchto nádrží.
  • kal – ak je radiátor upchatý kalom, prejaví sa to jeho studenou spodnou a teplou vrchnou časťou. Vzniká dôsledkom korózie vo vnútri radiátora. V takomto prípade je žiadané vnútorné čistenie radiátora.
  • čerpadlo – v prípade vlažného až úplne studeného radiátora môže byť na vine aj pokazené čerpadlo.

Kontrola radiátora pred sezónou

Ešte pred samotným odvzdušnením je radiátor potrebné dôkladne skontrolovať. V procese temperácie dôkladne dotykom prejdite celým vykurovacím telesom a zistite, či hreje rovnomerne po celej svojej rozlohe. Ak nájdete čo i len drobné studené miesta, pustite sa do odvzdušňovania.

Taktiež, ak spozorujete hrdzu či olúpanú farbu na vonkajšej strane radiátora, neváhajte ho čo najskôr natrieť farbou. Ignorovaním kúsku hrdze môžete dospieť až ku prederaveniu radiátora.

Pri prvotnom spustení kúrenia často nastáva aj únik vody vo forme kvapkania. Takýto typ poškodenia radiátora rieši iba skúsený opravár (kúrenár), ktorého, samozrejme nezabudnite zavolať včas, pričom ide o vaše peniaze.

odvzdušnenie radiátora

Radiátory a hluk

Častý, avšak veľmi nepríjemný problém predstavuje aj nadmerný hluk vychádzajúci z radiátora, ale aj z potrubia a stien. Spôsobuje ho zavzdušnenie, rýchlosť vody či nevaváženie vykurovacej sústavy. Ak hluk pretrváva aj po odvzdušnení radiátora, je potrebné ho vyčistiť zvnútra.

Pri odvzdušňovaní neodteká voda

Ak nastane situácia, kedy pri klasickom odvzdušňovaní neodtečie ani kvapka vody, existujú na to len dve vysvetlenia:

  • zablokovaný ventil
  • málo vody

V takomto prípade skúste odvzdušniť iný radiátor nachádzajúci sa vo vašej domácnosti. Ak v ňom bude voda, radiátor bez vody bude potrebné prečistiť – konkrétne odvzdušňovací otvor. Čistenie tohto otvoru spočíva v prepichnutí odvzdušňovacieho ventilu a to tenkým, ale neohybným drôtom.

Ak nenájdete vodu ani v inom z vašich radiátorov, bude nutné doplniť vodu v systéme ústredného kúrenia.